Voor wie is de hulp beschikbaar? 

Gezinnen in de gemeente Haarlemmermeer met maximaal 120% van het minimum inkomen kunnen hulp aanvragen voor hun kinderen van 4 tot 18 jaar. U kunt een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten, als:
 

  1. u een inkomen heeft dat lager is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (oftewel bijstandsniveau), of net daarboven (of u heeft aantoonbare schulden waardoor uw besteedbaar inkomen lager is);
    én

  2. u woont in de gemeente Haarlemmermeer;
    én

  3. u hulp aanvraagt voor uw kind(eren) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
     

Heeft u een uitkering, een laag inkomen of een schuldenlast, dan kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Haarlemmermeer. U moet dan wel meewerken aan ons inkomensonderzoek. Meteen bij uw aanvraag vragen wij om uw inkomensgegevens. Voldoet uw aanvraag niet aan de drie voorwaarden, dan kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Leest u voor u de aanvraag doet, eerst deze brief door met meer informatie over de AVG.
 

Wat gebeurt er na uw aanvraag?


Onze intermediair maakt binnen twee tot vier weken een afspraak met u voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek bespreekt zij met u wat de mogelijkheden zijn, welke activiteiten u kunt aanvragen en verzamelt zij de documenten die nodig zijn om de aanvraag af te handelen. Als alle informatie compleet is, kan de aanvraag beoordeeld worden.
Als uw aanvraag wordt toegekend, dan ontvangt u van Leergeld een toekenningsbrief. Daarna kunt u uw kind(eren) aanmelden voor de aangevraagde activiteit. In de toekenningsbrief staan ook de afspraken over de betalingen. In verreweg de meeste gevallen worden de bedragen rechtstreeks overgemaakt aan de organisaties (na ontvangst van hun factuur).
De periode van uw aanvraag tot de toekenning duurt ongeveer vier tot zes weken. In drukke perioden, vooral augustus en september, kan dit langer worden. Het is verstandig om uw aanvraag op tijd in te dienen.

U kunt hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn.
Klik hier voor een toelichting op de activiteiten.
 

Andere instanties voor het aanvragen van financiële hulp

 
Graag wijzen wij u ook op een aantal andere organisaties in Haarlemmermeer voor hulpaanvragen.

Met ingang van 1 juni 2017 kunnen inwoners van Haarlemmermeer zich voor schuldhulpverlening direct aanmelden bij PLANgroep. U kunt ook mailen naar haarlemmermeer@plangroep.nl of bellen met 0800-323250099. Voor lichtere hulp op financieel gebied kunt u ook terecht bij Humanitas of MeerWaarde.