ANBI-status


Leergeld heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat er belastingvoordelen zijn bij schenkingen en nalatenschappen. Donateurs van een ANBI mogen bijvoorbeeld hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Via de website van de Belastingdienst is te zien dat Leergeld is aangemeld. Ga hiervoor naar https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en zoek vervolgens op Leergeld en Hoofddorp als vestigingsplaats.

Een ANBI moet aan voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat kerngegevens op de website gepubliceerd worden. Hieronder vindt u die gegevens van Stichting Leergeld Haarlemmermeer.

Naam organisatie: Stichting Leergeld Haarlemmermeer
RSIN fiscaal nummer: 81.53.88.883
Kamer van Koophandel nummer: 34243344
Kamer van Koophandel-registratie

Postadres: Postbus 600, 2130 AP  HOOFDDORP
Telefoonnummer: +31 (0)6 29352218
Internetadres: www.meerleergeld.nl
E-mailadres: info@meerleergeld.nl
Bankrekeningnummer: NL88 RABO 0126247366

Doelstelling
Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens door hen te laten sporten of aan andere (buiten)schoolse activiteiten mee te laten doen. In de Haarlemmermeer gaat het om meer dan 1.800 kinderen die leven rond de armoedegrens. Ons motto is: ‘alle kinderen mogen meedoen’, want als dat niet gebeurt worden ze uitgesloten en komen ze letterlijk aan de zijlijn te staan.

Activiteiten
In 2016 hebben de intermediairs in totaal 699 contacten/huisbezoeken aan  klanten gehad. Er hebben zich 151 nieuwe gezinnen bij Leergeld aangemeld. Er is voor 859 kinderen een vergoeding aangevraagd en toegekend. Verder hebben we in 2016 540 aanvragen verwerkt voor sportcontributies en 100 aanvragen voor kleding. Er zijn 210 nieuwe kinderen via Stichting Leergeld Haarlemmermeer voor zwemlessen aangemeld,
De fietsen zijn er voor kinderen vanaf 10/11 jaar (groep 7 BO). In  2016 hebben 143 kinderen een fiets in ontvangst mogen nemen via Leergeld Haarlemmermeer. Ook hebben in 2016 37 kinderen via Leergeld de kosten voor Cultuur aangevraagd, het overgrote deel is aangemeld bij  Pier-K. Voor 252 kinderen is een aanvraag ingediend voor kosten in het Basis Onderwijs of het Voortgezet Onderwijs.

Studiebieb is een initiatief van de bibliotheek (www.studiebieb.nl) voor kinderen met een leerachterstand. Samen met de gemeente hebben we een regeling getroffen om Studiebieb ook mogelijk te maken voor kinderen die in armoede opgroeien. In het schooljaar 2015/2016 zijn we hiermee begonnen en het aantal aanvragen is in het schooljaar 2016/2017 fors gestegen.   

Leergeld kon dit mooie resultaat bereiken dankzij een uitstekende samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, sponsoren uit het bedrijfsleven, plaatselijke serviceclubs, ondernemersverenigingen en onze gemotiveerde vrijwilligers. Verder probeert Leergeld zijn naamsbekendheid in de gemeente te vergroten, o.a. door het verzorgen van presentaties bij scholen, clubs en verenigingen. Ook worden er folders verspreid op de scholen en streven we naar vermelding op de websites van scholen.

Het bestuur van Leergeld is actief op zoek naar fondsen en sponsoren om inkomsten voor onze stichting te werven. In de loop van 2016 hebben we weer een mooi aantal donaties ontvangen van verschillende partijen. We hebben in totaal € 47.676,55 ontvangen via particuliere en zakelijke donaties.

Bestuur
Voorzitter: Martijn Stammes (juridische zaken)
Penningmeester: Jan Ziel
Secretaris: Pauline Visser
Bestuurslid (PR en fondsenwerving): Karin van Geelen
Bestuurslid (PO): Eef Niezing
Bestuurslid (VO): Guy van der Meulen
Bestuurslid (Kerkelijk werk): Aarnoud van der Deijl

Beloningsbeleid
De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor het werk dat zij verricht.

Financiële verantwoording
Jaarverslag 2016 (pdf)