Wat kunt u aanvragen?

U kunt hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn.

Voorbeelden zijn:

  • School: vergoeding van kosten voor schoolreisjes, excursies, bijles, huiswerkbegeleiding etc.

  • Sport: contributies sportclub, sportkleding/attributen

  • Cultuur: muziekles, tekencursus

  • Welzijn: zwemles, scouting, fiets

Wilt u een activiteit aanvragen die niet op de lijst staat, overleg dan met uw intermediair. In dit gesprek kunt u aangeven wat uw wensen zijn. Stichting Leergeld probeert zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. We hebben een budget beschikbaar per kind per jaar. U kunt meerdere aanvragen per kind doen, maar altijd binnen dat budget.