Aanvragen voor schoolactiviteiten vanuit het kindpakket van gemeente Haarlemmermeer:

 • Bijdrage basisonderwijs is 150 euro.
 • Bijdrage voortgezet onderwijs is 300 euro. Deze bijdrage kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor sportklas, kunstklas, tweetalig onderwijs. Maar ook voor schoolreizen, schoolkamp en een werkweek.
 • Bijles bij een erkend instituut. NB! Op dit moment is het maximaal aantal kinderen voor bijles bij de Studiebieb aangemeld. Wij kunnen uw zoon/dochter wel op de wachtlijst opnemen, maar kunnen helaas (nog) niet aangeven hoe lang de wachttijd duurt.


Let op! Vergoedingen voor de laptop, IPad of tablet voor het voortgezet onderwijs lopen direct via de gemeente Haarlemmermeer. Klik hier voor meer informatie.


Leergeldfonds
Naast de gemeentelijke regelingen, biedt ook Leergeld mogelijkheden voor ondersteuning. Deze ondersteuning vraagt u aan bij Leergeld. Hiervoor kunt u de BuR-beschikking gebruiken. Heeft u geen BuR-beschikking, vul dan het aanvraagformulier in en wij doen dan het inkomensonderzoek. Na goedkeuring van de aanvraag, gelden de volgende afspraken:
 • Ouderbijdrage, als er geen beroep gedaan kan worden op een bijdrage vanuit de Bijzondere bijstand van de gemeente Haarlemmermeer.
 • Computer, als er geen beroep gedaan kan worden op de regeling van de gemeente Haarlemmermeer. Aanvraag voor een PC wordt getoetst aan onze criteria en is niet altijd vanzelfsprekend als de gemeente Haarlemmermeer de aanvraag afwijst.
 • Indien u een bijdrage wenst voor MBO, dan helpen we u graag in de contacten met de school.


De volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

 • Schoolboeken
 • Overblijfkosten
 • Kluishuur
 • Reiskosten van en naar school
 • Buitenlandreizen