Aanvragen voor schoolactiviteiten

 • Ouderbijdrage, als er geen beroep gedaan kan worden op een bijdrage vanuit de Bijzondere bijstand van de gemeente Haarlemmermeer
 • Bijdrage voor sportklas, kunstklas, tweetalig onderwijs tot een bedrag van € 200,00
 • Bijdrage voor MBO, kappers-set, gereedschap, e.d. tot een bedrag van € 200,00
 • Voor schoolreizen, schoolkamp en een werkweek gelden speciale afspraken. U vraagt ondersteuning aan bij Leergeld en wij doen dan het inkomensonderzoek. Na goedkeuring van de aanvraag, gelden de volgende afspraken:
  • Introductieweek/kennismakingskamp onderbouw (maximale vergoeding € 150,00). Het betreft klas 1 en 2 van het VO (voor zowel binnen als buitenland, b.v. de Ardennen).
  • Voor excursies (ééndaagse activiteit) voor boven- en onderbouw € 75,00 per activiteit.
  • Een schoolreis naar het buitenland wordt vergoed i.o.m. de school. Als er ruimte is in het bedrag van het Kindpakket (maximaal € 500,00 per seizoen/schooljaar), dan kan dat de bijdrage van Leergeld zijn. Wel met een garantie van de school, dat het kind mee mag. Deze vergoeding is éénmalig gedurende de hele schoolcarrière.
 • Bijles, in samenwerking met Studiebieb en de gemeente Haarlemmermeer, zolang hier budget voor beschikbaar gesteld wordt door de gemeente Haarlemmermeer. NB! Op dit moment is het niet mogelijk om bijles bij de studiebieb aan te vragen. De wachtlijst is helaas vol.


Let op! Vergoedingen voor de laptop, IPad of tablet voor het voortgezet onderwijs lopen via het kindpakket van gemeente Haarlemmermeer. Klik hier voor meer informatie.

De volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

 • Schoolboeken
 • Overblijfkosten
 • Kluishuur
 • Reiskosten van en naar school
 • Buitenlandreizen