Leergeld realiseert zich dat zij niet de enige organisatie is die zich inspant om kinderen in armoede te laten meedoen. Leergeld gelooft dat samenwerking loont. Om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen, zetten wij daarom proactief in op samenwerking en afstemming met andere organisaties!
 
Kansen voor alle kinderen     www.kansenvoorallekinderen.nl
Kinderhulp www.kinderhulp.nl
Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland        www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/   
Jeugdcultuurfonds  www.jeugdcultuurfonds.nl
Jarige Job www.stichtingjarigejob.nl
Sociale Kaart Haarlemmermeer              www.socialekaarthaarlemmermeer.nl 
Kindpakket Haarlemmermeer www.haarlemmermeer.nl/kindpakket
Stichting OKEE Vakantiekampen www.okeevakantiekampen.nl

Onderstaand vind u een aantal namen van instellingen, die zich inzetten voor gezinsvakanties voor de minima.
 
De Vakantiebank                                                 www.devakantiebank.nl
Stichting Weekje Weg           www.stichtingweekjeweg.nl
Stichting Heppie  www.heppievakanties.nl