Stichting Leergeld laat kinderen meedoen

 
Elk kind wil spelen en meedoen aan wedstrijden en uitstapjes. Maar soms staan kinderen om financiële redenen buitenspel. Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt om kinderen tussen de 4 en 18 jaar in onze gemeente mee te laten doen aan sportieve, culturele en schoolse activiteiten.
 
Meedoen is belangrijk voor kinderen. Zo maken ze makkelijker vriendjes en vriendinnetjes en kunnen ze zich spelenderwijs beter ontwikkelen. In gezinnen die van een minimum inkomen moeten rondkomen is geld vaak een belemmering. Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt deze kinderen.
 
Dat doen we niet alleen. We zijn erg blij met de ondersteuning en sponsoring van bedrijven, instanties en particulieren in de gemeente Haarlemmermeer. Die hulp is ook hard nodig, omdat we steeds meer aanvragen krijgen. Wilt u Stichting Leergeld steunen? Klik hier voor meer informatie. Leergeld is erkend als ANBI, waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.
 

Hulp aanvragen

Gezinnen in de gemeente Haarlemmermeer met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (oftewel bijstandsniveau) kunnen een bijdrage krijgen van Stichting Leergeld. Is uw inkomen iets hoger, dan kunt u naar draagkracht een bijdrage krijgen. We werken hiervoor nauw samen met de gemeente Haarlemmermeer.

Vanaf 7 januari 2019 moet u uw aanvraag indienen via Bereken uw Recht bij de gemeente Haarlemmermeer. Door het invullen van het formulier kunt u in een oogopslag zien op welke regelingen u recht hebt. Leergeld voert een aantal van deze regelingen binnen het kindpakket uit voor de gemeente. 

Om het proces te versnellen kunt u gelijktijdig uw aanvraag indienen bij Leergeld. Leergeld kan vergoedingen echter pas uitkeren als de gemeente hiervoor toestemming verleent. Het is dus absoluut noodzakelijk dat u uw aanvraag indient via het Bereken uw Rechtformulier.

Wilt u bij Leergeld een fiets voor uw kind in groep 7 aanvragen? Dan kunt u ons eigen aanvraagformulier invullen, aangezien een fiets geen onderdeel is van het Kindpakket van de gemeente Haarlemmermeer.

- Vanwege de grote toestroom van aanvragen hebben we helaas wat langere wachttijden dan normaal. Het kan dus wat even duren voordat u een reactie krijgt, maar we doen ons best om zo snel mogelijk contact met u op te nemen. -

Wij zijn onderdeel van de landelijke Stichting Leergeld en we werken samen met de gemeente Haarlemmermeer. Kijk ook altijd eerst naar de voorzieningen die de gemeente al biedt via hun website.